Browsing Category

บทกวี/บทความวาระพิเศษ

พระทรงเป็นยิ่งกว่าเทพ – กาญจนา นาคสกุล

พระทรงเป็นยิ่งกว่าเทพ             พระเสด็จจากฟากฟ้าดินแดนสรวง         ...

วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทย...

สร้างแรงปรารถนา ครูดี ศิษย์ดี

สร้างแรงปรารถนา วันครู ๑๖ มกราคม ของทุกปี ช่วงเวลานี้มักมีภาพยนตร์สะท้อนชีวิตครูจากร้านสะดวกซื้อที่ม...

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ อาจารย์ผู้สอนวิช...

จุดเปลี่ยนเยาวชน จุดเปลี่ยนภาษาไทย

จุดเปลี่ยนเยาวชนไทย จุดเปลี่ยนภาษาไทย คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่งคุยให้ฟังว่า วันหนึ่งลูกผมพูดก...

วันภาษาไทยแห่งชาติ

ความเป็นมาของวันภาษาไทย ภาษาไทยเป็นเรื่องหนึ่งที่มีผู้คนจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความห่วงใยถึงก...