สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

Category Archives: บทกวี/บทความวาระพิเศษ

พระทรงเป็นยิ่งกว่าเทพ – กาญจนา นาคสกุล

พระทรงเป็นยิ่งกว่าเทพ          

วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ก

สร้างแรงปรารถนา ครูดี ศิษย์ดี

สร้างแรงปรารถนา วันครู ๑๖ มกราคม ของทุกปี ช่วงเวลานี้มั

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกั

จุดเปลี่ยนเยาวชน จุดเปลี่ยนภาษาไทย

จุดเปลี่ยนเยาวชนไทย จุดเปลี่ยนภาษาไทย คนขับรถมอเตอร์ไซค

วันภาษาไทยแห่งชาติ

ความเป็นมาของวันภาษาไทย ภาษาไทยเป็นเรื่องหนึ่งที่มีผู้ค