Browsing Category

งานประพันธ์วาระพิเศษ

งานประพันธ์วาระพิเศษ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

ความเป็นมาของวันภาษาไทย ภาษาไทยเป็นเรื่องหนึ่งที่มีผู้คนจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความห่วงใยถึงการรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมด้านนี้ของชาติ โดยปรารถนามิให้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไป จนคนต่างรุ่นมีอุ...