Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมและประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพี...

สมาคมครูภาษาไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ละเอียด สดคมขำ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ละเอียด สดคมขำ กรรมการสมาคมฯที่ได้รับรางวัลผู...

สรุปผลการอบรมการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ม...