Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันฉัตรมงคล

“วันฉัตรมงคล” คือ พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร เป็นวันที่มีพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก มีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีที่พระมหาก...

ขยายเวลาการส่งใบสมัคร “โครงการประกวดแต่งนิทานสอนศีล ๕ สำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมคำสอนของไทย” ไปจนถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ขยายเวลาการส่งใบสมัคร “โครงการประกวดแต่งนิทานสอนศีล ๕ สำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมคำสอนของไทย” ไปจนถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ การประพฤติตามหลักศีล ๕ เป็นการควบคุมตนให้...

โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาและวรรณคดีไทยเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาและวรรณคดีไทยเชิงบูรณาการขึ้น  ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ มีสมาชิกเข้าร...

ฑีฆายุกา โหตุ ๙๐ พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศุภศรีที่สิบสองสิงหมาส ไทยทั้งชาติเทิดพระคุณอุ่นเกศี สมเด็จพระราชินีนาถราชชนนี พระพันปีศรีแผ่นดินงามถิ่นไทย เย็นศิระพระบารมีพลีเพื่อราษฎร์ ปลุกศิลป์ศาสตร์ชาติสยามงามผ่องใส ครบ ๙๐ พระพรรษาเกริกฟ้าไกล น...

อาเศียรวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2565

ดุจโคมทอง ส่องดวงใจ ปวงไทยราษฎร์      ทุกรอยบาท ชาติร่มเย็น เป็นสักขี บำบัดทุกข์ สุขประชา ทั่วธานี      ด้วยบารมี พระปรีชญาณ สราญไทย หลากโครงการ สานพระบิดา พัฒนาชาติ      เกียรติประกาศ แผ่นดินทอง งามผ...

ผลการตัดสินโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผลการตัดสินโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สมาคมครูภาษาไทย ประชุมตัดสินการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมตัดสินการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉ...

เชิญร่วม โครงการ “ประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะมาถึงในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการที่ได้ทรงบำเพ็...