สมาคมครูภาษาไทยฯ จัดประกวดคัดลายมือเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพี ออลส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น ...

อบรมการสอนเขียนเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมเรื่อง การสอนเขียนเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ มีสมาชิกจาก ๕ ภูมิภาค เข้ารับการอบรมกว่า 92 คน ได้แก่ ...

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560

ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร

ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ

ประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

พระทรงเป็นยิ่งกว่าเทพ – กาญจนา นาคสกุล

พระทรงเป็นยิ่งกว่าเทพ             พระเสด็จจากฟากฟ้าดินแดนสรวง                  พระนำปวงประชาไทยให้สุขสันต์ พระทรงสอนวิทยาสารพัน                             พระสร้างสรรค์ส...

การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ณ สำนักงานราชบัณฑิตสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติ...

อบรมและประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมและประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไท...

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐   เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแจกรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” มีศาสตราจารย์นายแพท...

อบรมและการประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย แสดงความสามารถในการแต่งคำประพันธ์และการอ่านคำประพันธ์

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยประสงค์จะแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงห่วงใยภาษาไทยอันเป็นวัฒนธรรมสำคัญของชาติอย่างยิ่ง ประกอบกับสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว...