เชิญร่วม โครงการ “ประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะมาถึงในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการที่ได้ทรงบำเพ็...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน 2565

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน และแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ที่ได้รับพ...

นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา

วันนี้ (วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565) เวลา 20.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ทรงคุณวุฒิในท...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องเกี้ยวเก้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องเกี้ยวเก้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งในระบบ on-line และ on-site เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนส่งเสริมค...

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง“รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง“รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นย...

โครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงแรมเอส...

“ของแถม กับ ของบริจาค” ต่างกันอย่างไร

สวัสดีค่ะ เพื่อนผู้รักภาษาไทยทุกคน ขอบคุณที่ให้ความสนใจกับคำที่ใช้กันอย่าง คุ้นเคยแต่อาจสับสน และส่งคำถามมาที่สมาคมครูภาษาไทยฯ เพื่อหาคำตอบและทำความกระจ่างในความหมายของคำนั้น ๆ สมาคมครูภาษาไทยฯยินดีไข...

ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมราชบัณฑิตยสภาสัญจร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมราชบัณฑิตยสภาสัญจร เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๓.๐๐ น. ตามโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร และร่วมบ...

บทร้อยกรองใน วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งบทร้อยกรองเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักในภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ

สมาคมครูภาษาไทยฯ เปิดตัวโครงการ “ภาษาและวรรณคดีไทยใคร่รู้”

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยมีความมุ่งหมาย ที่จะช่วยครูภาษาไทยแก้ปัญหาภาษาไทยที่อาจมีค้างคาใจอยู่จึงได้จัดทําคําอธิบายเรื่อง ภาษาไทยในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ยังไม่กระจ่างชัด เพื่อให้ครูได้แง่คิด เกิ...