Browsing Category

ความรู้เพื่อครูไทย

ความรู้เพื่อครูไทย

อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ (Identity) ของครูภาษาไทย

Identity อัตลักษณ์ของคุณครูภาษาไทย จากโครงการอบรมเรื่อง “การให้ความรู้ที่หลากหลาย ในการสอนภาษาและวรรณคดีไทย”   เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

คําศัพท์ที่เกี่ยวกับ การกล่าวถึงพระคุณ ของพระมหากษัตริย์

คําว่า เฉลิมพระเกียรติ ยอพระเกียรติ อาศิรวาท ราชสดุดี ถวายพระพร มักมีผู้ใช้สับสนกันอยู่บ้าง เพราะจุดประสงค์ของการใช้คําดังกล่าวนี้ใกล้เคียงกัน ทั้งเนื้อหาของคํากล่าวก็เป็นเรื่องเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ คื...

เรื่องของชื่อจริงชื่อเล่น

ชื่อที่มีใช้ในภาษาไทย แบ่งกว้าง ๆ ได้เป็นชื่อที่เป็นสามานยนาม และชื่อที่เป็นวิสามานยนาม. ชื่อที่เป็นสามานยนาม ได้แก่ คําที่ใชเเป็นชื่อเรียกสิ่งต่างๆทั่วไป. ทุกสิ่งต่างมีชื่อหรือคําเรียก คําเรียกหรือ ช...

“ของแถม กับ ของบริจาค” ต่างกันอย่างไร

สวัสดีค่ะ เพื่อนผู้รักภาษาไทยทุกคน ขอบคุณที่ให้ความสนใจกับคำที่ใช้กันอย่าง คุ้นเคยแต่อาจสับสน และส่งคำถามมาที่สมาคมครูภาษาไทยฯ เพื่อหาคำตอบและทำความกระจ่างในความหมายของคำนั้น ๆ สมาคมครูภาษาไทยฯยินดีไข...

การใช้คำ “กระ” ซึ่งมีใช้อยู่มากมายในภาษาไทย ที่ควรใช้ให้ถูกต้อง

สวัสดีค่ะเพื่อนครูภาษาไทยทุกคนและผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ช่วงนี้เราขอย้อนทวนการเผยแพร่“ความรู้เพื่อครูไทย”จากจดหมายข่าวสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยมาเป็นการเผยแพร่ทางออนไลน์...

การอ่านจับประเด็นและการนำเสนอประเด็น

    รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ การอ่านจับประเด็นเป็นลักษณะหนึ่งของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (CRP) (Critical reading proficiency) ใช้ในการอ่านย่อหน้าเป็นหลัก เป็นการอ่านเพื่อความเ...

ควรเรียกปลาวาฬ หรือวาฬ

ควรเรียก ปลาวาฬ หรือ วาฬ คำนามเรียกชื่อสิ่งต่างๆ ในภาษาไทยมักจะมีคำบ่งบอกประเภทหรือชนิดของคำนามนั้นนำหน้า เช่น บอกว่าชื่อนั้นเป็นชื่อของ นก หนู งู ปลา ต้น ดอก เช่น นกพิราบ นกกระจอก นกกระจาบ นกแก้ว นกก...

คำว่า สับขาหลอก

ถาม นักการเมืองหรือนักวิจารณ์การเมือง ใช้คำว่า สับขาหลอก ให้ได้ยินอยู่เนืองๆ สำนวนนี้มี ความหมายว่าอย่างไรคะ ขอบพระคุณค่ะ ตอบ สับขาหลอก เป็นสำนวน แปลว่า ลวงให้เข้าใจผิด แสดงหรือพูดให้คนเห็นหรือเชื่อว่...

คำว่า พุทธชยันตี

คำว่า พุทธชยันตี มีความหมายว่ากระไร เหตุใดเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้จึงใช้คำนี้กันแพร่หลาย คำว่า พุทธชยันตี องค์กรอาศรมไทยภารตะ ซึ่งตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบด้วยบัณฑิตผู้รู้จากอินเดีย อธิบายความหมายไว้ ...

ปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร

ปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร ถาม รูปตัวพยัญชนะที่พิมพ์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ถูกต้องตามแบบอักษรไทยหรือไม่ ตอบ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ มีตัวพยัญชนะที่ผิดรูปแบบอักษรไทย ๘ ตัว คือ ...

ร้อยกรอง – ลองอ่าน

ร้อยกรอง – ลองอ่าน : สาระความรู้และกลวิธีการอ่านบทร้อยกรองที่ครูภาษาไทยและนักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนควรอ่าน ทองใบ แท่นมณี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเตรียมอุดมศึกษา (ม. ๗ – ม.๘) ในสมัยที่ผู้เขียนยังเป็นน...