Browsing Category

ความรู้เพื่อครูไทย

ความรู้เพื่อครูไทย

“ของแถม กับ ของบริจาค” ต่างกันอย่างไร

สวัสดีค่ะ เพื่อนผู้รักภาษาไทยทุกคน ขอบคุณที่ให้ความสนใจกับคำที่ใช้กันอย่าง คุ้นเคยแต่อาจสับสน และส่งคำถามมาที่สมาคมครูภาษาไทยฯ เพื่อหาคำตอบและทำความกระจ่างในความหมายของคำนั้น ๆ สมาคมครูภาษาไทยฯยินดีไข...

การใช้คำ “กระ” ซึ่งมีใช้อยู่มากมายในภาษาไทย ที่ควรใช้ให้ถูกต้อง

สวัสดีค่ะเพื่อนครูภาษาไทยทุกคนและผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ช่วงนี้เราขอย้อนทวนการเผยแพร่“ความรู้เพื่อครูไทย”จากจดหมายข่าวสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยมาเป็นการเผยแพร่ทางออนไลน์...

การอ่านจับประเด็นและการนำเสนอประเด็น

    รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ การอ่านจับประเด็นเป็นลักษณะหนึ่งของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (CRP) (Critical reading proficiency) ใช้ในการอ่านย่อหน้าเป็นหลัก เป็นการอ่านเพื่อความเ...

ควรเรียกปลาวาฬ หรือวาฬ

ควรเรียก ปลาวาฬ หรือ วาฬ คำนามเรียกชื่อสิ่งต่างๆ ในภาษาไทยมักจะมีคำบ่งบอกประเภทหรือชนิดของคำนามนั้นนำหน้า เช่น บอกว่าชื่อนั้นเป็นชื่อของ นก หนู งู ปลา ต้น ดอก เช่น นกพิราบ นกกระจอก นกกระจาบ นกแก้ว นกก...

คำว่า สับขาหลอก

ถาม นักการเมืองหรือนักวิจารณ์การเมือง ใช้คำว่า สับขาหลอก ให้ได้ยินอยู่เนืองๆ สำนวนนี้มี ความหมายว่าอย่างไรคะ ขอบพระคุณค่ะ ตอบ สับขาหลอก เป็นสำนวน แปลว่า ลวงให้เข้าใจผิด แสดงหรือพูดให้คนเห็นหรือเชื่อว่...

คำว่า พุทธชยันตี

คำว่า พุทธชยันตี มีความหมายว่ากระไร เหตุใดเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้จึงใช้คำนี้กันแพร่หลาย คำว่า พุทธชยันตี องค์กรอาศรมไทยภารตะ ซึ่งตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบด้วยบัณฑิตผู้รู้จากอินเดีย อธิบายความหมายไว้ ...

ปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร

ปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร ถาม รูปตัวพยัญชนะที่พิมพ์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ถูกต้องตามแบบอักษรไทยหรือไม่ ตอบ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ มีตัวพยัญชนะที่ผิดรูปแบบอักษรไทย ๘ ตัว คือ ...

ร้อยกรอง – ลองอ่าน

ร้อยกรอง – ลองอ่าน : สาระความรู้และกลวิธีการอ่านบทร้อยกรองที่ครูภาษาไทยและนักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนควรอ่าน ทองใบ แท่นมณี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเตรียมอุดมศึกษา (ม. ๗ – ม.๘) ในสมัยที่ผู้เขียนยังเป็นน...

อะไรคือสิทธิมนุษยชน

อะไรคือสิทธิมนุษยชน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล คำที่พูดถึงกันมากคำหนึ่งในระยะที่ผ่านมาไม่นานนี้คือ คำว่า สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมี ทุกคนจึงอ้างสิทธินี้จนลืมไปว่...

ยูเนสโกยกย่อง ” หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

    หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วัฒนธรรม ภาษา และวรรณคดี การส่งเสริมสถานภาพสตรี  และส่งเสริมสันติภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ ชาตกาล ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม...

ยูเนสโกยกย่อง ” สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุข) วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และมานุษยศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี พระร...

ยูเนสโกยกย่อง ” พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชน เนื่องในโอกาสครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นเรื่องที่น่าปีติยินดีที่พระมหา...