Browsing Category

ความรู้เพื่อครูไทย

  • Home
  • ความรู้เพื่อครูไทย

ความรู้เพื่อครูไทย

“ของแถม กับ ของบริจาค” ต่างกันอย่างไร

สวัสดีค่ะ เพื่อนผู้รักภาษาไทยทุกคน ขอบคุณที่ให้ความสนใจกับคำที่ใช้กันอย่าง คุ้นเคยแต่อาจสับสน และส่ง...

การใช้คำ “กระ” ซึ่งมีใช้อยู่มากมายในภาษาไทย ที่ควรใช้ให้ถูกต้อง

สวัสดีค่ะเพื่อนครูภาษาไทยทุกคนและผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ช่วงนี้เราขอย้อน...

การอ่านจับประเด็นและการนำเสนอประเด็น

    รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ การอ่านจับประเด็นเป็นลักษณะหนึ่งของการอ่านอย่...

ควรเรียกปลาวาฬ หรือวาฬ

ควรเรียก ปลาวาฬ หรือ วาฬ คำนามเรียกชื่อสิ่งต่างๆ ในภาษาไทยมักจะมีคำบ่งบอกประเภทหรือชนิดของคำนามนั้นน...

คำว่า สับขาหลอก

ถาม นักการเมืองหรือนักวิจารณ์การเมือง ใช้คำว่า สับขาหลอก ให้ได้ยินอยู่เนืองๆ สำนวนนี้มี ความหมายว่าอ...

คำว่า พุทธชยันตี

คำว่า พุทธชยันตี มีความหมายว่ากระไร เหตุใดเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้จึงใช้คำนี้กันแพร่หลาย คำว่า พุทธชย...

ปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร

ปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร ถาม รูปตัวพยัญชนะที่พิมพ์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ถูกต้องตามแบบ...

ร้อยกรอง – ลองอ่าน

ร้อยกรอง – ลองอ่าน : สาระความรู้และกลวิธีการอ่านบทร้อยกรองที่ครูภาษาไทยและนักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนควร...

อะไรคือสิทธิมนุษยชน

อะไรคือสิทธิมนุษยชน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล คำที่พูดถึงกันมากคำหนึ่งในระยะที่ผ่านมาไม...

ยูเนสโกยกย่อง ” หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

    หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วัฒนธรรม ภาษา และวรรณค...