อาเศียรวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2565

ดุจโคมทอง ส่องดวงใจ ปวงไทยราษฎร์      ทุกรอยบาท ชาติร่มเย็น เป็นสักขี

บำบัดทุกข์ สุขประชา ทั่วธานี      ด้วยบารมี พระปรีชญาณ สราญไทย

หลากโครงการ สานพระบิดา พัฒนาชาติ      เกียรติประกาศ แผ่นดินทอง งามผ่องใส

เย็นศิระ พระวชิรเกล้าฯ เหล่าข้าไทย      ร้อยรวมใจ เทิดพระองค์ “ทรงพระเจริญ”

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง ฟ้ากระจ่าง : ประพันธ์)