เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

ดุจโคมทอง ส่องดวงใจ ปวงไทยราษฎร์      ทุกรอยบาท ชาติร่มเย็น เป็นสักขี

บำบัดทุกข์ สุขประชา ทั่วธานี      ด้วยบารมี พระปรีชญาณ สราญไทย

หลากโครงการ สานพระบิดา พัฒนาชาติ      เกียรติประกาศ แผ่นดินทอง งามผ่องใส

เย็นศิระ พระวชิรเกล้าฯ เหล่าข้าไทย      ร้อยรวมใจ เทิดพระองค์ “ทรงพระเจริญ”

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง ฟ้ากระจ่าง : ประพันธ์)