ฑีฆายุกา โหตุ ๙๐ พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศุภศรีที่สิบสองสิงหมาส
ไทยทั้งชาติเทิดพระคุณอุ่นเกศี
สมเด็จพระราชินีนาถราชชนนี
พระพันปีศรีแผ่นดินงามถิ่นไทย
เย็นศิระพระบารมีพลีเพื่อราษฎร์
ปลุกศิลป์ศาสตร์ชาติสยามงามผ่องใส
ครบ ๙๐ พระพรรษาเกริกฟ้าไกล
น้อมเทิดไท้ให้พระองค์ “ทรงพระเจริญ”

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง ฟ้ากระจ่าง : ประพันธ์)