พระทรงเป็นยิ่งกว่าเทพ – กาญจนา นาคสกุล

พระทรงเป็นยิ่งกว่าเทพ

 

 

 

 

 

 

พระเสด็จจากฟากฟ้าดินแดนสรวง                  พระนำปวงประชาไทยให้สุขสันต์
พระทรงสอนวิทยาสารพัน                             พระสร้างสรรค์ส่องปัญญานราไทย
ทรงเป็นแสงส่องสว่างทางชีวิต                        ทรงพินิจปลิดปัญหาทั้งน้อยใหญ่
ทรงปลดเปลื้องทุกข์ราษฎร์ทั้งใกล้ไกล              ทรงห่วงใยชาวประชาทุกนาที
เป็นองค์เทพดาจากสวรรค์                            เป็นองค์สรรค์สร้างสุขไปทุกที่
เป็นองค์ย้ำให้คนไทยสามัคคี                          เป็นแบบอย่างผู้ทำดีทรงบำเพ็ญ
ยิ่งเวลาผ่านมานานเท่าใด                              ยิ่งเข้าใจราชกิจก็ยิ่งเห็น
ยิ่งซาบซึ้งทรงคุ้มไทยให้ร่มเย็น                       ยิ่งทรงเป็นยอดกษัตริย์นักพัฒนา
กว่าจะรับว่าพระองค์สวรรคต                        กว่าจะลดความโศกที่หนักหนา
กว่าจะให้คนไทยคลายน้ำตา                          กว่ากี่ปีวิญญาจะคืนครอง
เทพเสด็จคืนสวรรค์ชั้นอกนิษฐ์                       เทพสถิตคงแนบในใจข้าไทยผอง
เทพจากกายไพร่ฟ้าน้ำตานอง                        เทพคงครองดวงใจไทยนิรันดร์

กาญจนา นาคสกุล
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

ง่ายยากพากเพียรทำ

จะหาครูคนใดในใต้หล้า                                เปรื่องปัญญาสามารถทุกศาสตร์สรรพ์
ที่เทียมเท่าพระองค์ผู้ทรงธรรม์                       หมื่นแสนกัลป์ก็มิมีจะพบพาน
พระทรงมีวิสัยทัศน์จรัสจ้า                            พระปรีชาเลิศล้ำสุดคำขาน
พระเมตตามากล้นพ้นประมาณ                      พระราชทานคุ้มปกพสกนิกร
ขอผองไทยผู้จงรักมั่นภักดี                             ยึดถ้อยคำตามวจีที่พร่ำสอน
ปฏิบัติครัดเคร่งบทพจน์สุนทร                        มิอาวรณ์ว่าง่ายยากพากเพียรทำ.