Browsing Tags

อาศิรวาท

  • Home
  • อาศิรวาท

คําศัพท์ที่เกี่ยวกับ การกล่าวถึงพระคุณ ของพระมหากษัตริย์

คําว่า เฉลิมพระเกียรติ ยอพระเกียรติ อาศิรวาท ราชสดุดี ถวายพระพร มักมีผู้ใช้สับสนกันอยู่บ้าง เพราะจุด...