Browsing Tags

สอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี

  • Home
  • สอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการอบรมการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ม...