Browsing Tags

ปลาวาฬ

  • Home
  • ปลาวาฬ

ควรเรียกปลาวาฬ หรือวาฬ

ควรเรียก ปลาวาฬ หรือ วาฬ คำนามเรียกชื่อสิ่งต่างๆ ในภาษาไทยมักจะมีคำบ่งบอกประเภทหรือชนิดของคำนามนั้นน...