สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

Tag Archives: การสอนเขียนเชิงบูรณาการ

อบรมการสอนเขียนเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมเรื่อง การสอนเขีย