สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

Tag Archives: การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยนำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณดร