สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

Category Archives: อาเศียรวาท พระราชดำรัส

พระราชดำรัส ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับภาษาไทย “

  “…เรื่องภาษาไทยที่เกี่ยวกับสมเด็จแม่นั้น เ

พระราชดำรัส ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าด้วยภาษาไทยและความสำคัญของหนังสือ “

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วย ภาษาไทยแ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

เนื่องในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗   พระบาทสมเด็จพระปรมิน

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

              พระเสโ