สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

Category Archives: บทความ/เอกสารวิชาการ

การอ่านจับประเด็นและการนำเสนอประเด็น

    รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์

ร้อยกรอง – ลองอ่าน

ร้อยกรอง – ลองอ่าน : สาระความรู้และกลวิธีการอ่านบทร้อยก

อะไรคือสิทธิมนุษยชน

อะไรคือสิทธิมนุษยชน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคส

ยูเนสโกยกย่อง ” หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

    หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้รับยกย่องเป็นบุคคลส

ยูเนสโกยกย่อง ” สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ยูเนสโกยกย่อง ” พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญข

ยูเนสโกยกย่อง ” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เป็นพระโอรสในพระ

ยูเนสโกยกย่อง ” ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ได้รับยกย่องเป็นบุค

ยูเนสโกยกย่อง ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงได

ยูเนสโกยกย่อง ” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงได้รั