Browsing Category

บทความ/เอกสารวิชาการ

การใช้คำ “กระ” ซึ่งมีใช้อยู่มากมายในภาษาไทย ที่ควรใช้ให้ถูกต้อง

สวัสดีค่ะเพื่อนครูภาษาไทยทุกคนและผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ช่วงนี้เราขอย้อน...

การอ่านจับประเด็นและการนำเสนอประเด็น

    รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ การอ่านจับประเด็นเป็นลักษณะหนึ่งของการอ่านอย่...

ร้อยกรอง – ลองอ่าน

ร้อยกรอง – ลองอ่าน : สาระความรู้และกลวิธีการอ่านบทร้อยกรองที่ครูภาษาไทยและนักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนควร...

อะไรคือสิทธิมนุษยชน

อะไรคือสิทธิมนุษยชน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล คำที่พูดถึงกันมากคำหนึ่งในระยะที่ผ่านมาไม...

ยูเนสโกยกย่อง ” หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

    หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วัฒนธรรม ภาษา และวรรณค...

ยูเนสโกยกย่อง ” สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา...

ยูเนสโกยกย่อง ” พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และสื่อ...

ยูเนสโกยกย่อง ” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงได้รับยกย่อ...

ยูเนสโกยกย่อง ” ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และสั...

ยูเนสโกยกย่อง ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา “พระปิยมหาราช” ทรงได้...