Browsing Category

ถาม – ตอบ ปัญหาภาษาไทย

ควรเรียกปลาวาฬ หรือวาฬ

ควรเรียก ปลาวาฬ หรือ วาฬ คำนามเรียกชื่อสิ่งต่างๆ ในภาษาไทยมักจะมีคำบ่งบอกประเภทหรือชนิดของคำนามนั้นน...

คำว่า สับขาหลอก

ถาม นักการเมืองหรือนักวิจารณ์การเมือง ใช้คำว่า สับขาหลอก ให้ได้ยินอยู่เนืองๆ สำนวนนี้มี ความหมายว่าอ...

คำว่า พุทธชยันตี

คำว่า พุทธชยันตี มีความหมายว่ากระไร เหตุใดเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้จึงใช้คำนี้กันแพร่หลาย คำว่า พุทธชย...

ปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร

ปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร ถาม รูปตัวพยัญชนะที่พิมพ์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ถูกต้องตามแบบ...