Browsing Category

ถาม – ตอบ ปัญหาภาษาไทย

ถาม – ตอบ ปัญหาภาษาไทย

“ของแถม กับ ของบริจาค” ต่างกันอย่างไร

สวัสดีค่ะ เพื่อนผู้รักภาษาไทยทุกคน ขอบคุณที่ให้ความสนใจกับคำที่ใช้กันอย่าง คุ้นเคยแต่อาจสับสน และส่งคำถามมาที่สมาคมครูภาษาไทยฯ เพื่อหาคำตอบและทำความกระจ่างในความหมายของคำนั้น ๆ สมาคมครูภาษาไทยฯยินดีไข...

ควรเรียกปลาวาฬ หรือวาฬ

ควรเรียก ปลาวาฬ หรือ วาฬ คำนามเรียกชื่อสิ่งต่างๆ ในภาษาไทยมักจะมีคำบ่งบอกประเภทหรือชนิดของคำนามนั้นนำหน้า เช่น บอกว่าชื่อนั้นเป็นชื่อของ นก หนู งู ปลา ต้น ดอก เช่น นกพิราบ นกกระจอก นกกระจาบ นกแก้ว นกก...

คำว่า สับขาหลอก

ถาม นักการเมืองหรือนักวิจารณ์การเมือง ใช้คำว่า สับขาหลอก ให้ได้ยินอยู่เนืองๆ สำนวนนี้มี ความหมายว่าอย่างไรคะ ขอบพระคุณค่ะ ตอบ สับขาหลอก เป็นสำนวน แปลว่า ลวงให้เข้าใจผิด แสดงหรือพูดให้คนเห็นหรือเชื่อว่...

คำว่า พุทธชยันตี

คำว่า พุทธชยันตี มีความหมายว่ากระไร เหตุใดเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้จึงใช้คำนี้กันแพร่หลาย คำว่า พุทธชยันตี องค์กรอาศรมไทยภารตะ ซึ่งตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบด้วยบัณฑิตผู้รู้จากอินเดีย อธิบายความหมายไว้ ...

ปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร

ปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร ถาม รูปตัวพยัญชนะที่พิมพ์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ถูกต้องตามแบบอักษรไทยหรือไม่ ตอบ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ มีตัวพยัญชนะที่ผิดรูปแบบอักษรไทย ๘ ตัว คือ ...