โครงการโครงการอบรมเรื่อง “คำพ่อสอน” เนื่องในโอกาสมหามงคล

ในวันวันเสาร์ที่ ๘ – วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการโครงการอบรมเรื่อง “คำพ่อสอน” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เพื่อชี้แนะให้ครูผู้สอนภาษาไทยเข้าใจและเห็นประจักษ์ในคุณค่าของพระราชกระแสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

14618884_10154355868811072_105818987_o 14572522_10154355869046072_2137930023_o

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และ ร้อยเอกหญิง ชญาดา หนีพาล ผู้จัดการทั่วไป (อาวุโส) สำนักกิจกรรมสังคม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้

14614483_10154355868761072_9203989_o 14632736_10154355868906072_1940449541_o

14599791_10154355868656072_1712051096_o 14599654_10154355868871072_1365174198_o

ภายในการอบรม มีวิทยากรที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ,รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และวิทยากรอีกมากมายที่จะมาให้ความรู้ด้านภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ

14614334_10154355869116072_100433465_o 14618705_10154355868981072_1559403819_o

 

Tags: