แสดงความยินดีกับนายกสมาคมคนใหม่

 

ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะที่ปรึกษาและกรรมการ สคทท.ได้เลี้ยงแสดงความยินดีกับนายกสมาคมในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอีกสมัยหนึ่ง ยินดีกับกรรมการสมาคมที่จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณทิต และรับขวัญสมาชิกใหม่