สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญประกวดบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” ภายใต้แนวคิด“เสนาะเสน่ห์…ภาษาไทย”

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ส่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” ภายใต้แนวคิด“เสนาะเสน่ห์…ภาษาไทย” เข้าประกวดเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยสมัครเข้าร่วมประกวดทาง Line Official Account @choishow2023 และ Facebook : choishow2023 พร้อมส่งไฟล์ผลงานคลิปวิดีโอ และใบสมัคร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ choishow2023@gmail.com โดยมีกำหนดส่งระหว่างวันที่ ๕ มิถุนายน – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สอบถาม รายละเอียดได้ที่

นางสาวจิราพร ทับทิมทอง บริษัท พิท เพอร์เฟค จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๗๐๒๐ ๐๙๘๙

 

Tags: