ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยฯ ได้รับรางวัลเสถียรโกเศศวิถีกีรติ

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล เสถียรโกเศศวิถีกีรติ จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ โดยมีพิธีประกาศผู้รับรางวัลในวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร