เรื่องของชื่อจริงชื่อเล่น

ชื่อที่มีใช้ในภาษาไทย แบ่งกว้าง ๆ ได้เป็นชื่อที่เป็นสามานยนาม และชื่อที่เป็นวิสามานยนาม. ชื่อที่เป็นสามานยนาม ได้แก่ คําที่ใชเเป็นชื่อเรียกสิ่งต่างๆทั่วไป. ทุกสิ่งต่างมีชื่อหรือคําเรียก คําเรียกหรือ ชื่อนั้น ๆ หากมิได้เจาะเฉพาะว่าเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงชิ้นเดียวหรืออันเดียว ชื่อเหล่านั้นจัดเป็นสามานยนาม เช่น ชื่อปี เดือน วัน ชื่ออาหาร ชื่อโรค ชื่อยา ชื่อศาสตร์ ชื่อวิชา ชื่อสิ่งของเครื่องใช้ ชื่อยี่ห้อยานพาหนะ ชื่อพันธุ์ไม้ ชื่อต้นไม้ ชื่อดอกไม้ ฯลฯ นับว่าเป็นชื่อสามานยนาม.

Tags: