สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร

ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ

 

Tags: