สรุปผลการอบรมการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน จัดการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความสนใจจากครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดต่างๆ เข้ารับจำนวน 197 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสาระความรู้มากมาย สำหรับพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี

 

 

ทางสมาคมฯได้รวบรวมและสรุปผลอบรมการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยทานสามารถดาวน์โหลดผลการดำเนินงานโดย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

 

 

Tags: