สมาคมครูภาษาไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ละเอียด สดคมขำ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ละเอียด สดคมขำ กรรมการสมาคมฯที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องดังกล่าวเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

 

ในปีนี้ อาจารย์ละเอียด สดคมขำ กรรมการสมาคมฯ ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ทางสมาคมของแสดงความยินดีและเสนอให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

Tags: