ยูเนสโกยกย่อง ” หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ” คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา

    หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วัฒนธรรม ภาษา และวรรณคดี การส่งเสริมสถานภาพสตรี  และส่งเสริมสันติภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ ชาตกาล ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

 

                เป็นเรื่องที่น่าปีติยินดีที่พระมหากษัตริย์ไทย พระราชวงศ์ และบุคคลทั่วไป ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย ได้ทรงสร้างสรรค์และได้สร้างสรรค์ผลงานมากมายฝากไว้แก่อนุชนรุ่นหลัง ได้รับการยกย่องในระดับโลก ตราบใดที่คนในชาติเรายังคงหมั่นแสวงหาความรู้ ใช้ความคิด แล้วลงมือปฏิบัติ ในอนาคตจะมีชาวไทยได้รับเกียรติเช่นนี้สืบเนื่องไปแน่นอน