การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ ‘พัฒนาทักษะภาษาสดุดีมหากวีไทย’ ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคม ได้ไปร่วมงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชาติ ‘พัฒนาทักษะภาษาสดุดีมหากวีไทย’ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม มีนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

Tags: