ปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร

ปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร
ถาม รูปตัวพยัญชนะที่พิมพ์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
ถูกต้องตามแบบอักษรไทยหรือไม่
ตอบ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ มีตัวพยัญชนะที่ผิดรูปแบบอักษรไทย
๘ ตัว คือ จ ฐ ฉ น ฌ ฒ ณ และ ฬ
ส่วนที่ผิดมีดังนี้
ตัว จ ผิดตรงเส้นที่ลากจากหัว เมื่อลงถึงฐานล่างต้องลากขึ้นทับเป็นเส้นเดียวกันไม่ใช่เส้นโค้ง
ตัว ฐ ผิดเช่นเดียวกับ จ และส่วนหางด้านล่างต้องมีหยัก
ตัว ฉ น และ ณ ผิดที่หางขมวดด้านท้ายต้องอยู่หลังเส้นตัวอักษร ไม่ใช่อยู่ตรงกลางเส้น
ตัว ฌ ผิดที่หัวตัวอักษร และหัวที่ขมวดต้องอยู่ภายในส่วนแรก ไม่ใช่อยู่ตรงกลางเส้น
ตัว ฒ ผิดตรงหัวที่ขมวดเช่นเดียวกัน
ตัว ฬ ผิดตรงหางที่ขมวด ต้องอยู่สูงขึ้นไปจากระดับตัวอักษร
ตัวอักษรชุดที่ใช้พิมพ์พจนานุกรมฉบับนี้ เป็นตัวอักษรที่ทางรัฐบาลกำหนดให้ราชการใช้ แต่คงจะเป็นเพราะพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีแห่งชาติไม่รู้จักตัวอักษรไทย ทั้งไม่ทราบว่าราชบัณฑิตยสถานได้ศึกษาวิจัยรูปแบบตัวอักษรที่เป็นมาตรฐานไว้แล้ว จึงกำหนดตัวอักษรไปตามความไม่รู้ของตน ที่ถูกนั้นรัฐบาลควรกำหนด ให้ตัวอักษรที่ราชบัณฑิตยสถานได้ศึกษาไว้นั้นเป็นรูปแบบหลักของการพิมพ์หนังสือราชการ แต่เท่าที่ทราบ รัฐบาลกำหนดรูปอักษรให้ใช้ได้ถึง ๑๐ แบบ แต่แบบของราชบัณฑิตยสถานกลับไม่ได้รวมอยู่ใน ๑๐ แบบนั้น
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล, ตุลาคม ๒๕๕๖