ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมราชบัณฑิตยสภาสัญจร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมราชบัณฑิตยสภาสัญจร เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๓.๐๐ น. ตามโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร และร่วมบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ การสร้างคำไทยให้ทันเพื่อใช้แทนคำต่างประเทศที่มาใหม่


การประชุมครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติร่วมบรรยายออนไลน์จำนวน ๗ คน ดังภาพประชาสัมพันธ์ที่แนบมานี้นะคะ ท่านใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ หรือไม่ได้ชม
รายการถ่ายทอดสด หรือได้ชมแล้วและต้องการชมซ้ำ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ https://fb.watch/7AklPX3pxl/

Tags: