เชิญร่วม โครงการ “ประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะมาถึงในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการที่ได้ทรงบำเพ็ญเพื่อประชาชนชาวไทย สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยจึงได้จัด โครงการ “ประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕” อันจะส่งเสริมให้ ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย ได้แสดงความสามารถในการแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่