รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารอบแรก โครงการ ประกวดแต่งคําประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารอบแรก โครงการ ประกวดแต่งคําประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑. นางสาวกุลนรี เซี๊ยะสมาน โรงเรียนศาลาตึกวิทยา นครปฐม

๒. นายไกรวิทย์ พิมพ์โพสาคาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร

๓. นายตรีภูวน์ภาณ อนุนาท ผู้สนใจ กรุงเทพมหานคร

๔. นายธัญธร เวทย์วีระพงศ์ โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

๕. นายธีรพล อาจประสา โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น

๖. นายนพรัตน์ รัตนวิชัย โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

๗. นายภควัต เลี้ยงอยู่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.

๘. นายแมน คล้ายสุวรรณ โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๙. นายรณชัย หวังกวดกลาง โรงเรียนสวายวิทยาคาร สุรินทร์

๑๐. นายวิทวัฒน์ ดอนศรี โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์

๑๑. นายสมเจตร์ สวัสดี โรงเรียนวัดดอนตูม ราชบุรี

๑๒. นายสุนทร พรหมเพศ โรงเรียนเขาพังไกร นครศรีธรรมราช

๑๓. นายอุรุพงษ์ บุญญาผลา โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติมลิงค์ด้านล่างนี้

ประกาศผลการแต่งคำประพันธ์รอบแรก