สมาคมฯ จัดประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

การประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้น และประกาศผลการประกวดแล้วนั้น ในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรม ได้เตรียมการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัดแถลงข่าวการจัดงานในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และประสานให้สมาคมครูภาษาไทยฯ ส่งนักเรียนผู้ชนะการประกวดคัดลายมือไปร่วมในงานนี้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ร่วมงานแถลงข่าวเป็นอย่างดี


และเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในงานนี้ สมาคมครูภาษาไทยฯ ได้นำคณะนักเรียนที่ชนะการประกวดคัดลายมือไปรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รับเกียรติบัตรและ เงินรางวัลจากสมาคมครูภาษาไทยฯ พร้อมทั้งจัดซุ้มส่งเสริมการคัดลายมือ เป็นเวทีให้สมาชิกทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ฝึกคัดลายมือ มีนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมคัดลายมือเป็นจำนวนมากทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของที่ระลึกจากสมาคมครูภาษาไทยฯ ทุกคน

ลายมือสวย เป็นความงดงามทางภาษาอย่างหนึ่ง ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ขอชื่นชมคณะนักเรียน ทั้งที่เป็นผู้ชนะการประกวดและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการคัดลายมือทุกคน ขอขอบคุณ คณะครู และโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองที่ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักเรียนคัดลายมือได้อย่างสวยงาม นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความงามทางภาษาแล้วยังเป็นการธำรงรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นไทยให้ยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

Tags: