ศาสตราจาร์ยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยของเยาวชน

ในวันเสาร์ที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยของเยาวชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

  

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจาร์ยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และเป็นตัวแทนมอบเงินของคณะกรรมการบริหารสมาคม เพื่อร่วมทำบุญในการบวชเนกขัมฯ นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยมี นางนิตยา  รัตนา  รองผถ้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เป็นผู้รับมอบ

  

 

 

Tags: