สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

โครงการอบรมเรื่องการอ่านทำนองเสนาะ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนะภักดี และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทย เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องการอ่านทำนองเสนาะ โดยการอ่านทำนองเสนาะเป็นสิ่งสำคัญที่ครูภาษาไทยควรรู้เพื่อประโยชน์ในการสอนวรรณคดีไทยให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายของการแต่งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงจัดการอบรมเรื่องการอ่านทำนองเสนาะ เพื่อช่วยให้ได้ทำนุบำรุง รักษาความรู้และวิธีการอ่านทำนองเสนาะให้คงอยู่สืบไป โดยเน้นการอ่านบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่มีความสำคัญในสังคมไทยตลอดมาและสนับสนุนให้ครูภาษาไทยได้มีโอกาสแต่งและอ่านบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติด้วย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครคลิกที่นี่