การอ่านจับประเด็นและการนำเสนอประเด็น

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์

การอ่านจับประเด็นเป็นลักษณะหนึ่งของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (CRP) (Critical reading proficiency)
ใช้ในการอ่านย่อหน้าเป็นหลัก เป็นการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับต้น

ลักษณะของข้อความในแต่ละย่อหน้า
ในย่อหน้าหนึ่งจะมีข้อความที่มีลักษณะแตกต่างกัน แบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ ใจความหลักและใจความรอง

ใจความหลัก คือข้อความที่เป็นแก่นของเนื้อหาทั้งหมดของแต่ละย่อหน้าหรือเรื่องนั้น ๆ
ใจความรอง คือ ข้อความที่เป็นส่วนขยายหรือสนับสนุนใจความหลักให้ชัดเจนขึ้น
ในหนึ่งย่อหน้าอาจมีใจความรองมากกว่า ๑ ประเด็น แต่ทุกประเด็นต่างสนับสนุนใจความหลักเดียวกัน เช่น ใจความรองที่เป็นสาเหตุ ผลที่ตามมา รายละเอียด ลักษณะ อาการ วิธีการ ประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อขยายใจความหลักนั้น ๆ ให้ชัดเจนหรือหนักแน่นยิ่งขึ้น

ลักษณะของใจความหลัก
ใจความหลักมี ๒ ลักษณะคือ
๑. ใจความหลักที่ปรากฏเป็นรูประโยค
๒.ใจความหลักที่ไม่ปรากฏเป็นรูปประโยค

          ใจความหลักที่ปรากฏเป็นรูปประโยค
ใจความหลักที่ปรากฏเป็นรูปประโยคจะปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในแต่ละย่อหน้า มักเป็นประโยคที่มีขนาดไม่ยาวนัก แต่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวถึงในย่อหน้านั้น ๆ ได้ และมักปรากฏที่ต้นย่อหน้าหรืออาจปรากฏในส่วนอื่น ๆ ของย่อหน้า

ตัวอย่างที่ ๑
ความเครียดเป็นตัวการที่เร่งให้แก่เร็วเพราะความเครียดทำให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลินในเลือด ทำให้หัวใจเต้นเร็ว เส้นเลือดบีบตัว กล้ามเนื้อเขม็งตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติ และเกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น แข้งขาอ่อนแรง

ในย่อหน้าข้างต้นประโยคใจความหลักคือ “ความเครียดเป็นตัวการเร่งให้แก่เร็ว” ปรากฏอยู่ต้นย่อหน้า
ส่วนใจความรองเป็นเหตุผลต่าง ๆ ประกอบข้อความของประโยคใจความหลัก คือ อาการต่าง ๆ ที่เกิดจากความเครียดและมีผลทำให้ร่างกายแก่เร็ว

ตัวอย่างที่ ๒
ปัจจุบันการซื้อสาหร่ายทะเลบรรจุซองสำเร็จรูปมาบริโภคต้องพิจารณาเสียก่อนว่าสาหร่ายนั้นผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบใด จะเป็นแบบอบ แบบทอดกรอบ หรืออย่างไร้มัน หากสนใจการรักษาสุขภาพเราไม่ควรเลือกรับประทานสาหร่ายแบบทอดกรอบเพราะแทนที่จะได้คุณค่าอาหารที่ต้องการ กลับได้ปริมาณไขมันมากกว่าปกติถึง ๓ เท่า นอกจากนี้การทอดยังทำให้ปริมาณวิตามินและคุณค่าอาหารที่อยู่ในสาหร่ายลดลง
ใจความหลักปรากฏอยู่ตอนกลางของย่อหน้า

ตัวอย่างที่ ๓
ไวนิลเป็นวัสดุกันความร้อน เมื่อนำมาใช้บุผนังทำให้อาคารเย็น จึงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า นอกจากนี้ไวนิลยังมีน้ำหนักเบา ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและความร้อน ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องทาสีทับ ไม่มีปัญหาบิดบวม โก่งงอ หรือผุกร่อน แม้เป็นบ้านริมทะเลก็ไม่มีปัญหาสนิมจากไอเค็มของทะเล ช่วยเก็บเสียงและไม่มีปัญหาเรื่องปลวกและแมลงอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไวนิลเป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
ใจความหลักปรากฏอยู่ตอนท้ายของย่อหน้า

ตัวอย่างที่ ๔
ไม้เท้ามีไว้สำหรับประคับประคองผู้ที่ไม่สามารถทรงตัวได้ตามปกติ เช่น คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือคนชรา ฯลฯ คนในวัยเด็กจนถึงวัยทำงานโดยทั่วไปคงไม่คิดถึงไม้เท้า เพราะพวกเขาสามารถก้าวยาว ๆ เดินฉับ ๆ ได้ว่องไวอย่างใจอยาก นั่นคือช่วงเวลาที่ร่างกายมีพลัง แข็งแรง และสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่เป็นหนุ่มสาวไม่สามารถยืนยงอยู่ตลอดไป สุดท้ายทุกคนย่อมต้องก้าวเข้าสู่วัยชรา วัยที่กล้ามเนื้อและระบบประสาทเสื่อมถอย หรือกระทั่งผู้บาดเจ็บ ยังเดินไม่ถนัด จึงทำให้เคลื่อนตัวช้า ไม่มั่นคง และล้มง่าย บุคคลเหล่านี้ต้องการอุปกรณ์ในการประคับประคองขณะก้าวเดิน อุปกรณ์เสริมที่ว่าคือไม้เท้า

ใจความหลักที่ไม่ปรากฏเป็นรูปประโยค
ในบางครั้งผู้เขียนไม่ได้เขียนประโยคใจความสำคัญให้ปรากฏเป็นประโยคในย่อหน้า ผู้อ่านต้องใช้วิธีการค้นหาและสรุปใจความหลักจากเรื่องที่อ่านด้วยตนเอง นำประเด็นที่ผู้เขียนต้องการสื่อมาเรียบเรียงเป็นประโยคใจความหลักด้วยสำนวนภาษาของตนเอง

ตัวอย่างที่ ๑
ชุมชนตลาดน้ำแห่งนี้เริ่มต้นความมีชีวิตชีวาตั้งแต่เช้าตรู่ ในท้องน้ำจะคลาคล่ำไปด้วยเรือสินค้าของชาวบ้านที่เตรียมตัวต้อนรับทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาเยือน มีพ่อค้าแม่ขายมากหน้าหลายตาพากันส่งเสียงร้องเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้แวะจับจ่ายสินค้านานาชนิด ในจำนวนสินค้าเหล่านั้นมีทั้งผลิตผลของชาวสวนและของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวจะซื้อติดมือกลับไป
ในย่อหน้าข้างต้นใจความหลักคือ “ ตลาดน้ำแห่งนี้เป็นตลาดน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว”

ตัวอย่างที่ ๒
พริกเป็นส่วนประกอบในอาหารไทยหลากหลายชนิด พริกทุกชนิดไม่ว่าจะเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยก็ช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำลายให้ออกมามาก เอนไซม์ที่มีอยู่ในน้ำลายนี้จะช่วยย่อยอาหารประเภทแป้งในปากให้อ่อนตัวลง กระเพาะอาหารกับลำไส้จะได้ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไป นอกจากนี้ยังพบว่าพริกขี้หนูรสเผ็ดร้อนเมื่อเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วจะช่วยย่อยอาหารอื่น ๆ ทำให้เจริญอาหารและยังขับลมได้ดีอีกด้วย
ในย่อหน้าข้างต้นใจความหลักคือ “พริกมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน

บอกใจความหลักและใจความรองของย่อหน้าต่อไปนี้
๑. ข้อมูลที่ได้จากผู้ทำวิจัยเรื่องวิถีชาวนาไทยระบุว่า การทำนาได้เปลี่ยนไปจากวิธีการแบบเดิมที่เรารู้กัน คือชาวนาใช้แรงงานในครอบครัวทำนา แล้วเรียกเพื่อนชาวนามาช่วยกันตอนเกี่ยวข้าว กลายเป็นชาวนาเปลี่ยนจากการทำนามาเป็นผู้บริหารงานทุกขั้นตอน เช่น จ้างคนมาไถ จ้างคนมาดำ จ้างคนมาเกี่ยว ดูเหมือนว่าแรงงานในครอบครัวที่เคยมีก็ไปทำอย่างอื่น เช่น รุ่นลูกไปมีอาชีพอื่น เหลือแต่รุ่นพ่อที่อายุมากแล้ว และไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะใช้แรงของตนเองได้ จึงต้องบริหารเอา

๑. ใจความหลัก วิถีชาวนาไทยเปลี่ยนไป
ใจความรอง อย่างไร จากการทำนาเองมาเป็นผู้บริหารการทำนา
ทำไม     เพราะขาดแรงงาน คนรุ่นลูกไปประกอบอาชีพอื่น
คนรุ่นพ่อไม่มีแรงงานเพียงพอ จึงต้องบริหารงานแทนทำงานเอง

๒. มะม่วงสุกเป็นผลไม้ที่มีปริมาณของเบตาแคโรทีนสูง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส และสายตาแข็งแรง มะม่วงสุกยังมีวิตามินซีที่ช่วยสร้างคอลลาเจนและต้านอนุมูลอิสระด้วย มะม่วงสุกยังมีวิตามินอีที่พบน้อยในผลไม้อื่น ๆ เมื่อวิตามินอีทำงานร่วมกับวิตามินซีจะทำให้ต้านอนุมูลอิสระได้ดีขึ้น และยังช่วยบำรุงสุขภาพผิวหนังให้ดูสดใส นอกจากนี้มะม่วงสุกยังมีกากใยปริมาณมาก จึงช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายอีกด้วย

๒. ใจความหลัก มะม่วงสุกมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก
ใจความรอง ทำไม อย่างไร
มีปริมาณของเบตาแคโรทีนสูง ซึ่งช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส และสายตาแข็งแรง
มีวิตามินซีที่ช่วยสร้างคอลลาเจนและต้านอนุมูลอิสระด้วย
มีวิตามินอีที่พบน้อยในผลไม้อื่น ๆ ซึ่งทำงานร่วมกับวิตามินซีจะทำให้ต้านอนุมูลอิสระได้ดีขึ้น และยังช่วยบำรุงสุขภาพผิวหนังให้ดูสดใส
มีกากใยปริมาณมาก ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายอีกด้วย

๓. การดื่มชาเขียวที่จะได้ประโยชน์สูงสุดนั้นก็คือ ควรดื่มทันที่หลังจากชงเสร็จ เพราะการดื่มชาเขียวขณะที่กำลังร้อนจะทำให้ได้รับสารอาหารที่ยังคงเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง จึงไม่ควรแช่น้ำชาทิ้งไว้นาน ๆ และการดื่มชาเขียวที่ดีนั้นควรดื่มแบบธรรมชาติล้วน ๆ ไม่ควรแต่งเติมรสชาติด้วยนมทุกชนิด เพราะจะลดทอนสารอาหารที่มีประโยชน์ในชาให้น้อยลงไป และที่สำคัญควรดื่มชาเขียวหลังมื้ออาหารประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง

๓. ใจความหลัก วิธีดื่มชาเขียวให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ใจความรอง  อย่างไร ทำไม
ควรดื่มทันที่หลังจากชงเสร็จ ไม่ควรแช่น้ำชาทิ้งไว้นาน ๆ เพราะการดื่มชาเขียวขณะที่กำลังร้อนจะทำให้ได้รับสารอาหารที่ยังคงเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง
การดื่มชาเขียวที่ดีควรดื่มแบบธรรมชาติล้วน ๆ ไม่ควรแต่งเติมรสชาติด้วยนมทุกชนิด เพราะจะลดทอนสารอาหารที่มีประโยชน์ในชาให้น้อยลงไป
ที่สำคัญควรดื่มชาเขียวหลังมื้ออาหารประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง

๔. มองและฝันต่อไปข้างหน้า ถ้าประเทศไทยเราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดี ๆ ระบบคมนาคมทั้งในเมืองและต่างจังหวัดสะดวก ปลอดภัย อินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยวดี ๆ ทำให้บ้านเมืองสงบสุข รวมทั้งมีอาหารการกินที่อร่อย หาง่าย ราคาไม่แพง เพียงเท่านี้เราจะเป็นที่หนึ่งในอาเซี่ยนได้ไม่ยาก เว้นเสียแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีของควบคู่กัน มีดีมีเลว…ขอเพียงคนไทยอย่าขัดขากันเอง อย่าสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคม มีสติปัญญาในการรับข่าวสาร

๔. ใจความหลัก วิธีการทำให้ประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในอาเซี่ยน
ใจความรอง อย่างไร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างดี มีระบบคมนาคมทั้งในเมืองและต่างจังหวัดสะดวก ปลอดภัย
พัฒนาอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดี ทำให้บ้านเมืองสงบสุข รวมทั้งมีอาหารการกินที่อร่อย หาง่าย ราคาไม่แพง
คนไทยอย่าทะเลาะกันเอง อย่าสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคม มีสติปัญญาในการรับข่าวสาร

๕. การดูแลครอบครัวและการทำงานหาเงินเป็นภารกิจที่มีเป้าหมายหลักของตัวเอง ถ้าเราคอยระมัดระวังหมั่นเตือนตนเองเสมอว่าเราตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเพื่อทำอะไร ชีวิตก็จะดำเนินไปได้ หลายครั้งเราต้องคอยชำเลืองเป้าหมายรองด้วย เช่น ถ้าให้การดูแลครอบครัวเป็นเป้าหมายหลัก การหาเงินก็เป็นเป้าหมายรอง การกำหนดเป้าหมายหลักเป้าหมายรองถูกต้องมักทำให้ได้ผลลัพธ์ดี นั่นคือได้ทั้งครอบครัวและเงินพร้อม ๆ กัน

๕. ใจความหลัก การกำหนดเป้าหมายหลักเป้าหมายรองถูกต้องมักทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้ดี
ใจความรอง การดูแลครอบครัวและการทำงานหาเงินต่างเป็นภารกิจที่เป็นเป้าหมายหลักได้
เมื่อเราเลือกเรื่องใดเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายรองแล้ว เราต้องสนใจดำเนินการให้ดีทั้งสองเป้าหมาย

๖.เทคโนโลยี (วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ) มีรูปแบบ ๒ ส่วนคู่กัน บางครั้งแยกกัน บางครั้งผสมกัน ได้แก่ ส่วนกายภาพ (Physical) ซึ่งอาจจับต้องหรือสัมผัสได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นรูปธรรม คือ สสาร (Matter) และพลังงาน (Energy) เช่น ร่างกาย วัสดุ วัตถุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร หุ่นยนต์ และเชื้อเพลิง และส่วนตรรกภาพ (Logical) ซึ่งรับรู้ได้และแลกเปลี่ยนถ่ายทอดกันทางความคิดผ่านสื่อได้ เป็นนามธรรม เช่น ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ความรู้ ความเห็น ความคิด วิธีการ กระบวนการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

๖. ใจความหลักเทคโนโลยี มีรูปแบบ ๒ ส่วน
ใจความรอง อะไร ได้แก่
๑.ส่วนกายภาพ (Physical) ซึ่งอาจจับต้องหรือสัมผัสได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นรูปธรรม คือ สสาร (Matter) และพลังงาน (Energy) เช่น ร่างกาย วัสดุ วัตถุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร หุ่นยนต์ และเชื้อเพลิง
๒.ส่วนตรรกภาพ (Logical) ซึ่งรับรู้ได้และแลกเปลี่ยนถ่ายทอดกันทางความคิดผ่านสื่อได้ เป็นนามธรรม เช่น ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ความรู้ ความเห็น ความคิด วิธีการ กระบวนการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๓. บางครั้งแยกกัน บางครั้งผสมกัน

๗. เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสร้างสรรค์ ซ่อมแซม เร่งเร้า ส่งเสริมสนับสนุน หน่วงเหนี่ยวยับยั้ง กัดกร่อน จนถึงเผาผลาญลบล้าง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกียวัตร (Routine) คือการดำรงชีวิตและความเป็นไปของสามัญชนโดยทั่วไป เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกานุวัตร (Pace) คือการกระทำและความประพฤติตามโลก ตามสังคม ตามกระแส เทคโนโลยีเปลี่ยน โลกัตถจริยา (Virtue) คือการกระทำและความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลก ที่ส่งเสริมสันติสุข เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกามิส (Style) คือการดึงดูดและล่อใจให้ติดอยู่กับโลก กับวงจรปัญหาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกาวินาศ (Grade) คือการสูญสิ้นความเจริญ และการเสื่อมลงของโลก จิตสำนึกและมนุษยธรรม สุดท้าย เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกสถิติ (Life) คือการดำรงอยู่และความเป็นอยู่ของโลกโดยรวม

๗. ใจความหลัก เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในการสร้างสรรค์ และทำลาย
ใจความรอง  ในการสร้างสรรค์  เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกียวัตร (Routine) คือการดำรงชีวิตและความเป็นไปของสามัญชนโดยทั่วไป  เทคโนโลยีเปลี่ยน  โลกัตถจริยา (Virtue) คือการกระทำและความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลก ที่ส่งเสริมสันติสุข
สุดท้าย เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกสถิติ (Life) คือการดำรงอยู่และความเป็นอยู่ของโลกโดยรวม
อิทธิพลของเทคโนโลยีในการทำลาย
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกานุวัตร (Pace) คือการกระทำและความประพฤติตามโลก ตามสังคม ตามกระแส
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกามิส (Style) คือการดึงดูดและล่อใจให้ติดอยู่กับโลก กับวงจรปัญหาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกาวินาศ (Grade) คือการสูญสิ้นความเจริญ และการเสื่อมลงของโลก จิตสำนึกและมนุษยธรรม

๘.ศิลปะแกะสลัก (ของไทย) ที่เป็นขนบสืบทอดมา คือ การสลักศิลา โดยมากจะทำเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ศิลปะการแกะจะสูงส่ง ประณีตมาก คนไทยจะไม่นิยมสร้างประติมากรรมรูปเหมือนของสามัญชน เพราะเชื่อว่าทำแล้วจะเป็นอัปมงคล แต่ในสมัยหลังนี้ก็นิยมสร้างกันแล้ว อิทธิพลทางประติมากรรมของตะวันตกทำให้มีการสร้างรูปเหมือนขึ้น และคนไทยก็ไม่กลัวจะตายหรือมีภัยจากการสร้างรูปเหมือนต่อไป มีการสร้างรูปสลักเหมือนให้คนต่าง ๆ รูปประติมากรรมที่เป็นพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตหลายองค์ก็อาจไปชมกันได้ แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะศิลปกรรมสมัยใหม่ ไม่เห็นลักษณะไทยแต่อย่างใด

๘. ใจความหลัก ศิลปะแกะสลักศิลาของไทยเปลี่ยนไป
ใจความรอง เดิมโดยมากจะทำเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ศิลปะการแกะจะสูงส่ง ประณีตมาก
เดิมคนไทยจะไม่นิยมสร้างประติมากรรมรูปเหมือนของสามัญชน เพราะเชื่อว่าทำแล้วจะเป็นอัปมงคล อาจทำให้ตายหรือมีภัย
ปัจจุบันอิทธิพลประติมากรรมของตะวันตกทำให้มีการสร้างรูปเหมือนขึ้น และคนไทยก็ไม่กลัวภัยอันตรายจากการสร้างรูปเหมือนอีกต่อไป
มีการสร้างรูปสลักเหมือนของทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไป
แต่ลักษณะการแกะสลักศิลาส่วนใหญ่เป็นลักษณะศิลปกรรมสมัยใหม่ ไม่มีลักษณะไทยแต่อย่างใด

๙. การเดินทางของราชวงศ์ขอมจึงเปรียบเหมือนดวงไฟที่อยู่ท่ามกลางลมพายุ ส่องสว่างแล้วริบหรี่ใกล้ดับ พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ จุดดวงไฟให้ลุกโชน หลังจากนั้นก็ค่อยหรี่แสงลง จนอีก ๑๐๐ ปีต่อมา ความรุ่งเรื่องสุดขีดอยู่ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ หลังจากนั้นอีกไม่นาน โคมไฟของขอมก็ดับวูบลง และไม่มีเปลวไฟติดขึ้นมาอีกเลย

๙. ใจความหลัก การสืบสันตติวงศ์ของขอมไม่ราบรื่น
ใจความรอง มีราชวงศ์ที่รุ่งเรือง(สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ และสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗) และตกต่ำสลับกันไปจนสิ้นสูญ

๑๐. การที่ได้ไปที่อื่นนอกจากบ้านเกิดเมืองนอนก็ดีไปอย่างหนึ่ง คือ ได้เห็นว่า คนอื่นเขาทำอย่างไรกับชาติของเขา…ซึ่งเราจะได้โอกาสทราบทัศนคติและค่านิยมในสังคมปัจจุบันของประเทศนั้น ๆ ส่วนดีบางส่วนของเขาอาจจะพอเข้ากับพื้นฐานของเรา และเป็นสิ่งที่เรายังนึกไม่ถึง เราก็จะได้ทำ เป็นการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมากลั่นกรอง ดีกว่านั่งอยู่บ้าน แล้วดูดซึมเอาของดีบ้างไม่ดีบ้างของเขามาโดยไม่รู้ตัว…

๑๐. ใจความหลัก การไปเยี่ยมชมประเทศอื่นมีประโยชน์
ใจความรอง ได้เลือกรับวัฒนธรรมเอง ไม่ใช่รับมาโดยไม่รู้ตัว
ได้เห็นว่าเขาพัฒนาชาติอย่างไร ทราบทัศนคติ/ค่านิยม วัฒนธรรมที่อาจดีมีประโยชน์กับประเทศเราได้เหมือนกัน สมควรรับเอามาพิจารณา

การนำเสนอประเด็น
ในการนำเสนอประเด็น
๑. ต้องรวบรวมข้อมูล รายละเอียดทั้งหมด
๒. กำหนดประเด็นและเนื้อหาเฉพาะที่จะนำเสนอ
๓. จัดลำดับประเด็นและเนื้อหา
๔. วิธีการนำเสนอ
๕. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและความเหมาะสม

๑. การนำเสนอประเด็นสมาคมครูภาษาไทย
– สมาคมครูภาษาไทยมีภารกิจใด
– จะทำอะไร
– ทำให้ใคร
– ทำไม/วัตถุประสงค์
– เมื่อใด
– ที่ไหน
– สถานที่/ผู้ติดต่อ

๒. การนำเสนอประเด็นการแจ้งเตือนการแพ้ถั่วลิสงฯ
– ขนมปังกรอบไส้ครีมมะนาวรุ่นนี้
– อาจมีถั่วลิสงผสมอยู่
– ผู้แพ้ถั่วไม่ควรรับประทานขนมปังกรอบนี้
– ถ้าท่านซื้อขนมปังกรอบนี้ไปและประสงค์จะนำมาคืน
-โปรดนำมาคืน ณ ที่ที่ท่านซื้อ เพื่อรับเงินคืนได้เต็มจำนวน
-หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1800 034 241

๓. การนำเสนอประเด็นการทำงานทางไกล
(สรุปความเห็นของมาลี)
– การทำงานทางไกลบนสายด่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ไม่เสียเวลาและไม่เหน็ดเหนื่อยในการเดินทาง
– เลือกที่ทำงานที่ต้องการได้
– อาจมีโอกาสทำงานได้มากขึ้น
(สรุปความเห็นของสุชาติ)
– ควรพัฒนาการขนส่งมวลชน
– ควรจัดให้ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้ที่ทำงาน
– จะทำให้คนหมกมุ่นกับตัวเองมากขึ้น
– ความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราจะหายไป

๔. การนำเสนอประเด็นการพ่นสีบนกำแพง
– การพ่นสีบนกำแพงนับเป็นการสร้างสรรค์ได้
– แต่ทำให้สังคมเดือดร้อนและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น
– น่าเสียดายที่ใช้ฝีมือทำลายงานสถาปัตยกรรมที่มีศิลปะในที่สาธารณะ
– และยังทำลายชั้นบรรยากาศในโอโซนด้วย
– ควรทำแบบศิลปินมืออาชีพ คือ แสดงผลงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
– จะได้ทั้งเงินและชื่อเสียง

๕. การนำเสนอประเด็นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันของบริษัททองไท
– บริษัทจะจัดให้มีพยาบาลมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้พนักงานโดยไม่คิดค่าบริการ
– ในช่วงครึ่งวันของเวลาทำการของสัปดาห์ เริ่มจากวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
– ขอแจ้งให้ทราบว่าการฉีดวัคซีนนี้อาจมีผลข้างเคียงบ้าง
– ผู้ไม่ควรเข้าร่วมโครงการคือ ผู้แพ้อาหารประเภทไข่ และสตรีมีครรภ์
– ผู้ประสงค์จะร่วมโครงการโปรดแจ้งคุณวีนัส รื่นรมย์ ฝ่ายบุคคลภายในวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม
– ฝ่ายบุคคลจะแจ้งกำหนดวันฉีดวัคซีนภายหลัง
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณวีนัส ต่อ ๕๕๗๗

20140604_165840

 

Tags: