สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

สมาคมครูภาษาไทยฯ จัดอบรมเรื่องการสอนเชิงบูรณาการ ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยจะจัดอบรมเรื่อง การสอนเชิงบูรณาการ ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน ๑๕๐ คน ในวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้-๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการและใบสมัครที่แนบมา

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและเอกสารใบสมัครคลิกที่นี่