สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยนำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.กาญจนา นาคสกุล จัดอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการในวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ มีอาจารย์จากทุกภาค ๓๑ จังหวัด ร่วมอบรมจำนวน ๑๐๙ คน

Tags: