โครงการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑” ขึ้น ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สามารถสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมั่นใจ

ขอเชิญท่านที่สนใจศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารโครงการ กำหนดการอบรม และใบสมัครที่แนบมาตามลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครคลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

Tags: