ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรม การพัฒนาทักษะการสอนภาษาและวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการสอนภาษาและวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรม โดยศึกษารายละเอียดได้จากโครงการที่ส่งมาพร้อมนี้

 

Tags: