ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในโครงการ “การสอนการเขียนเชิงบูรณาการ”

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในโครงการ “การสอนการเขียนเชิงบูรณาการ” เพื่อช่วยพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสอนภาษาไทยให้เยาวชนของชาติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้สามารถบูรณาการความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยกับการสร้างสรรค์ ในวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะริช โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัครคลิกที่นี่